PIENTAlOtoHTORI Pientalon asbesti

Venttiilit on vaihdettu putkiin ilman asbestipurkua.
Venttiilit on vaihdettu putkiin ilman asbestipurkua.

Hyvä paha asbesti

Asbestin aiheuttamat terveyshaitat nousivat esille 1980–1990-lukujen taiteessa, ja sen myötä asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa kiellettiin. Miten asbesti ja uuden asbestilain vaatimukset tulee huomioida vanhoja pientaloja remontoitaessa?

Teksti ja kuvat: Matti Kaijomaa

Asbesti on yleisnimi useille luonnosta saataville kuitumaisille silikaattimineraaleille. Rakennusalalla asbestia on käytetty mm. asbestikuitujen lämmöneristävyyden, kemiallisen kestävyyden, hyvän vetolujuuden ja mekaanisen kestävyyden takia. Asbestia käytettiin, koska se oli hyvin edullista ja oli vaikea löytää turvallisia tuotteita, joilla olisi korvattu kaikki asbestin hyvät tekniset ominaisuudet.

Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Asbestikuiduille altistuminen voi aiheuttaa keuhkopussin paksuuntumia eli pleuraplakeja, asbestoosia (asbestipölykeuhko), keuhkosyöpää, keuhkopussin tai vatsakalvon syöpää eli mesoteliomaa. Lisäksi se lisää riskiä kurkunpään sekä ruuansulatuskanavan syöpiin. Kaikista keuhkosyöpätapauksista arvioidaan olevan asbestin aiheuttamia noin 5–10 %. Asbestin aiheuttamilla sairauksilla on pitkä, 10–50 vuoden viive altistumisen alkamisesta sairauden ilmenemiseen.

Asbestimineraaleja ovat krysotiili (valkoinen asbesti), aktinoliitti, antofylliitti, mosiitti (ruskea asbesti), krokidoliitti (sininen asbesti) ja tremoliitti. Suomessa asbestia on käytetty rakentamisessa 1920–1990-luvuilla. Krokidoliitin käyttö kiellettiin vuonna 1976. Asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Käytännössä jokainen rakennus mainitulta aikakaudelta sisältää asbestia jossain muodossa. Erityisen runsaasti asbestia löytyy vuosien 1963 ja 1979 välillä rakennetuista rakennuksista.

Missä pientalojen asbesti piileskelee?

Tyypillisimpiä paikkoja, joissa asbestia voi pientalossa olla, ovat vanhat putkieristeet, kuitusementtilevyt julkisivuissa, vesikatteena tai ilmavaihtokanavina, pesuhuoneen laatat ja laastit sekä lattiapinnoitteena käytetyt vinyylilaatat ja niiden kiinnitysliima.

Hurjin tapaus kuntotarkastuksilta tulee mieleen kohteesta, jossa eläkkeelle jäänyt putkieristäjä oli käyttänyt vanhat ylijäämäasbestijauheet talonsa yläpohjan lisälämmöneristykseksi. Jauhetta oli ripoteltu purueristeiden päälle. Taloa myyneellä perikunnalla ei ollut asiasta mitään aavistusta. Epäilyttävän eristeen koostumus selvitettiin materiaalinäytteellä ja lopputulemana koko talon yläpohjan eristykset purettiin asbestipurkuna.

Uusi asbestilainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön turvallisuudesta astui voimaan 1.1.2016 asbestilainsäädännön (684/2015) muutoksen yhteydessä. Laissa säädetään asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä, asbestipurkutyö-luvasta ja niihin liittyvistä rekistereistä. Uudella asetuksella säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden sekä henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia. Asetuksen tärkeimpiä tavoitteita on ohjata asbestipurkutöiden turvallisuutta ja poistaa asbestikuiduille altistumisesta johtuvat terveyshaitat.

Asbestikartoitus ja asbestipurkutyöt

Ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä.

Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista työtä ja pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta sallittu ainoastaan hyväksytyille ammattilaisille. Asbestipurkutyö edellyttää siis voimassa olevaa asbestipurkutyölupaa. Työmenetelmiin on lisätty julkisivupinnoitteen poistomärkähiekkapuhalluksella, ja tämä menetelmä sisältyy jatkossa asbestipurkutyöluvan piiriin. Nykyisin myös asbestisementtituotteiden käsittely, kuten asbestipitoisten levyjen purku ulkotiloissa (esim. julkisivuverhoukset ja vesikatteet), edellyttää lupaa.

Asbestipurkutöiden suorittaminen edellyttää koulutusta sekä rekisteröitymistä asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin, jota ylläpitää lupaviranomainen.

Käytettävien koneiden, henkilösuojainten ja muun välineistön kuntoa on valvottava säännöllisesti ja huoltotilat oltava lain mukaiset. Asbestikartoituksen teko ja näytteenotto ei edellytä purkutyölupaa, sen sijaan asbestilaitteiden huoltotöissä on purkulupaedellytys.

Ilman lupaa saa tehdä töitä, jotka ovat lyhytkestoisia ja joissa altistuminen on selvästi vähäisempää, esim. palo-oven lukon vaihto tai asbestipitoisen lattiamateriaalin pinnoitus.

Purkutyöstä on myös tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma ja ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Purkutyön jälkeen purkualueen puhtaus on varmistettava aina ilmasta tehtävällä mittauksella.

Omalta työmaavalvojauraltani vuosituhannen vaihteesta muistuu mieleeni tapaus, jossa urakoitsija päätti teettää erään arvokiinteistön remontin purkutyöt lentopallojoukkueella talkoilla viikonlopun aikana ilmoittamatta siitä mitenkään kenellekään. Purkutyö- ja osastointisuunnitelma oli tehty ja asia käyty läpi työmaan aloituskokouksessa. Purkutyön osastointi oli kuitenkin viikonlopun aikana pettänyt ja sekä asbestipöly että mikrobit olivat levinneet purkualueen ulkopuolelle ns. taidehalliin, jossa olevat taideteokset olivat maanantaiaamuna pölyn peitossa. Asia eteni työsuojeluviranomaiselle saakka ja urakoitsija sai vakavan varoituksen. Siivouskulut ylittivät reilusti pikku-urakasta saatavan katteen. Tänä päivänä urakoitsijoiden tietoisuus asioista on jo parantunut huomattavasti mm. uuden asbestilain myötä.

Pientalotohtori vastaa

Seinä haisee

Meillä on vuonna 1981 valmistunut 150-neliöinen puurakenteinen tiiliverhoiltu omakotitalo. Seinärakenteen ongelma on haju. Runkopuut jäävät lattiapinnan alapuolelle, ja seinän lastulevy ulottuu 18 cm lattiapinnasta seinän ja betonilaatan väliin. Lastulevyjä on saatu vedettyä ylös. Vaikuttaa siltä, että runkopuut ovat kunnossa. Jossain on neuvottu, että runkopuut pitää vaihtaa harkkoihin lattiapinnan alapuolisessa osassa. Jos tähän ei ryhdytä, kuinka tuo väli saadaan tiivistettyä tai täytettyä ilman, että tehdään uusi riskirakenne?

Satu

Vastaus:

Kysymyksessä näyttäisi olevan ns. piilosokkelirakenne, joka on tuon aikakauden tyypillinen riskirakenne ja herkkä vaurioitumaan. Haju viittaa siihen, että rakenteissa on mikrobivaurioita. Rakenteen kunto olisi kyllä hyvä selvittää kuntotutkimuksella, jossa rakenteita avataan ja otetaan materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Sopiva henkilö tällaista tutkimusta tekemään on esim. rakennusterveysasiantuntija. Pelkästään rakennetta tiivistämällä tuo ei taida korjaantua.

Lähetä oma kysymyksesi pientalotohtorille osoitteessa www.suomela.fi.

Pientalotohtori vastaa lukijoiden kysymyksiin, katso videot Pientalokanavalla osoitteessa www.suomela.fi/videot

Pientalotohtori vastaa

Seinä haisee

Meillä on vuonna 1981 valmistunut 150-neliöinen puurakenteinen tiiliverhoiltu omakotitalo. Seinärakenteen ongelma on haju. Runkopuut jäävät lattiapinnan alapuolelle, ja seinän lastulevy ulottuu 18 cm lattiapinnasta seinän ja betonilaatan väliin. Lastulevyjä on saatu vedettyä ylös. Vaikuttaa siltä, että runkopuut ovat kunnossa. Jossain on neuvottu, että runkopuut pitää vaihtaa harkkoihin lattiapinnan alapuolisessa osassa. Jos tähän ei ryhdytä, kuinka tuo väli saadaan tiivistettyä tai täytettyä ilman, että tehdään uusi riskirakenne?

Satu

Vastaus:

Kysymyksessä näyttäisi olevan ns. piilosokkelirakenne, joka on tuon aikakauden tyypillinen riskirakenne ja herkkä vaurioitumaan. Haju viittaa siihen, että rakenteissa on mikrobivaurioita. Rakenteen kunto olisi kyllä hyvä selvittää kuntotutkimuksella, jossa rakenteita avataan ja otetaan materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Sopiva henkilö tällaista tutkimusta tekemään on esim. rakennusterveysasiantuntija. Pelkästään rakennetta tiivistämällä tuo ei taida korjaantua.

Lähetä oma kysymyksesi pientalotohtorille osoitteessa www.suomela.fi.

Pientalotohtori vastaa lukijoiden kysymyksiin, katso videot Pientalokanavalla osoitteessa www.suomela.fi/videot