PIENTAlOtoHTORI Painuva pientalo

Sokkelissa on  painumisesta johtuvia halkeamia, jotka paljastuivat vasta vanhan rossipohjalattian remontin yhteydessä.
Sokkelissa on painumisesta johtuvia halkeamia, jotka paljastuivat vasta vanhan rossipohjalattian remontin yhteydessä.

Pientalo vajoaa, mitä tehdä?

Painumista voi ilmetä myös pientaloissa. Mitkä ovat painumisen tyypillisimmät syyt, ja missä vaiheessa olisi syytä huolestua? Miten painumisen voi korjata?

Teksti ja kuvat: Matti Kaijomaa

Talon painumisessa on kysymys rakentamisen jälkeen tapahtuvasta muodonmuutoksesta. Yleensä painumista tapahtuu joko perustuksissa tai lattioissa, mutta sitä voi esiintyä myös välipohjissa ja vesikatoissa. Painuminen tapahtuu yleensä hitaasti, ja sen takia sitä on vaikea huomata. Painumisesta aiheutuvat haitat voivat olla joko asumismukavuutta häiritseviä ja esteettisiä tai vaihtoehtoisesti painuminen on rakenteellisesti merkittävä ja vaatii pikaisia korjaustoimenpiteitä.

Miksi painumista tapahtuu?

Perustusten painumisen syynä voi olla perustusten mitoitusvirhe, joka varsinkin vanhemmissa kohteissa johtuu siitä, että ennen suunnittelua ei ole tehty pohjatutkimusta tai muuta riittävän luotettavaa selvitystä perusmaan kantavuudesta.

Toisena syynä perustusten painumiseen on maaperän olosuhteiden muutokset, kuten savimaan kuivuminen, jonka seurauksena savi alkaa puristua kokoon. Savimaa voi kuivua esimerkiksi viereisen uuden rakennuksen salaojittamisen seurauksena. Uuden talon salaojat alkavat kuivattaa myös vanhan talon perustusten alla olevaa savea, joten talo alkaa painua.

Tarkastuksella tuli vastaan tapaus, jossa kaupungin katuun tekemät kaivannot olivat lähteneet kuivattamaan vanhan talon perustuksien alla olevaa savea sillä seurauk- sella, että vanha talo kallistui katuun päin yli 20 cm. Asiasta kehkeytyi luonnollisesti riita talon omistajan ja kaupungin välillä. Asiassa päästiin kuitenkin sovinnolliseen ratkaisuun, ja syy-yhteyden ollessa selvä kaupunki maksoi suurimman osan talon vaatimista korjauksista. Muun muassa tiiliverhous ei kestänyt painumisen aiheuttamaa liikettä, ja se jouduttiin uusimaan kahdelta sivulta kokonaan.

Painumista voi tapahtua myös, jos vesi- tai viemäriputket alkavat vuotaa lattioiden alla. Vesi pehmentää alun perin tiivistettyä täyttökerrosta ja alkaa lopulta huuhtoa maa-ainesta pois perustusten ja lattioiden alta.

Mitkä havainnot voivat viitata painumiseen?

Ensimmäisenä merkkinä painumisesta ovat rakenteisiin ilmestyvät halkeamat. Jos halkeama on vino, kielii seepätasaisesta painumisesta. Myös halkeaman leveys kasvaa tällaisessa tapauksessa alhaalta ylöspäin. Vaaka- ja pystysuorat halkeamat kiviainesrakenteissa ovat monesti vain kuivumiskutistuman aiheuttamia ja haitta on esteettinen.

Lattioiden kaltevuus voi myös viitata koko rakennuksen painumiseen, jos rakennus on perustettu reunavahvistetulle maanvaraiselle betonilaatalle. Jos lattia on tehty ns. uivaksi maanvaraiseksi laataksi, johtuu lattian painuminen yleensä vain alapuolisen täytön puutteellisesta tiivistyksestä rakennusaikana. Tämäntyyppinen painuminen yleensä loppuu 1–3 vuoden kuluttua rakentamisesta, kun alustäyttö on tiivistynyt lopulliseen tiiveyteensä. Kysymys on tällöin vain lattioiden painumisesta, ei rakennuksen perustusten painumisesta. Tällaisen painumisen ensimmäisenä merkkinä on jalkalistan ja lattian väliin syntyvä rako. Haitta on lähinnä esteettinen, mutta märkätilojen vedeneristys voi nurkissa vaurioitua, jos painuminen on riittävän suurta.

Ovien ja avattavien ikkunoiden toimintahäiriöt ja jatkuva säätötarve voi myös kieliä rakennuksen painumisesta.

Miten korjataan?

Tänä päivänä painumisen korjaamiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Perinteinen korjaustapa on ollut jälkikäteen paaluttaminen joko pora- tai lyöntipaaluilla. Markkinoilla on myös uudempia menetelmiä, kuten paisuva geopolymeeri. Menetelmässä geopolymeerimateriaali injektoidaan maaperään nestemäisessä muodossa, minkä jälkeen se alkaa nopeasti paisua. Paisuessaan geopolymeeri täyttää maaperässä olevat tyhjätilat, syrjäyttää maaperässä olevan veden ja tiivistää maaperää. Maaperään injektoitu geopolymeeri kovettuu nopeasti ja muodostaa vakaan ja kestävän rakenteen perustuksen tai lattian alle.

Ennen korjauksiin ryhtymistä kannattaa teettää suunnitelmat asiaan vihkiytyneellä asiantuntijalla. Tarvittaessa perusmaan kantavuus tulee selvittää pohjatutkimuksella.

Pientalotohtori vastaa

Sokkeli poikki

Sokkeli on vuonna 1963 rakennetusta talosta poikki. Poikkeama nousee seinää ylös jonkin matkaa. Vesi ei tule pirttiin vielä. Ulkopuolella paikoin n. 1 cm leveä halkeama. Miten korjataan?

Sirkka

Vastaus:

Halkeaman leveys viittaa siihen, että kysymyksessä voi olla rakenteellisesti merkittävä halkeama. Halkeama jatkuu todennäköisesti perustuksissa aina anturaan saakka, ja sen selvittämiseksi suosittelisin koekuopan kaivamista halkeaman kohdalle. Kysymyksestä ei selviä, milloin halkeama on syntynyt. Mikäli se on syntynyt vuosikausia sitten tai heti rakentamisen jälkeen, voi korjaukseksi riittää pelkkä halkeaman tiivistäminen. Jos halkeama on syntynyt viime aikoina, on ammattilaisen selvitettävä halkeaman syy ja korjaustapa tarkemmin.

Lähetä oma kysymyksesi pientalotohtorille osoitteessa www.suomela.fi.

Pientalotohtori vastaa

Sokkeli poikki

Sokkeli on vuonna 1963 rakennetusta talosta poikki. Poikkeama nousee seinää ylös jonkin matkaa. Vesi ei tule pirttiin vielä. Ulkopuolella paikoin n. 1 cm leveä halkeama. Miten korjataan?

Sirkka

Vastaus:

Halkeaman leveys viittaa siihen, että kysymyksessä voi olla rakenteellisesti merkittävä halkeama. Halkeama jatkuu todennäköisesti perustuksissa aina anturaan saakka, ja sen selvittämiseksi suosittelisin koekuopan kaivamista halkeaman kohdalle. Kysymyksestä ei selviä, milloin halkeama on syntynyt. Mikäli se on syntynyt vuosikausia sitten tai heti rakentamisen jälkeen, voi korjaukseksi riittää pelkkä halkeaman tiivistäminen. Jos halkeama on syntynyt viime aikoina, on ammattilaisen selvitettävä halkeaman syy ja korjaustapa tarkemmin.

Lähetä oma kysymyksesi pientalotohtorille osoitteessa www.suomela.fi.